Home

Groepsopvang baby's en peuters

Elke kinderopvangvoorziening waar meer dan acht baby's en peuters gelijktijdig worden opgevangen zal moeten beschikken over een vergunning groepsopvang van baby's en peuters. In een groepsopvang van baby's en peuters wordt het kind opgevangen in lokalen die specifiek voor de opvang zijn ingericht. Omwille van het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen wordt het aantal kinderen dat in een leefgroep kan worden opgevangen beperkt tot maximaal 18. De prijs is in vele van dergelijke opvangvoorzieningen wettelijk geregeld en houdt rekening met het inkomen.
Kinderdagverblijven, maar ook samenwerkende onthaalouders die meer dan acht kinderen gelijktijdig willen opvangen, moeten - om een vergunning te krijgen van Kind en Gezin - aan de vergunningsvoorwaarden van groepsopvang van baby's en peuters voldoen.